Menu

Wetenswaardigheden & reglement optocht

1 1
 1. Vanaf 13.15 uur opstellen op de  Weth. Alferinkweg, inrijden vanaf de Luttenbergstraat.
 2. Vanaf 14.15 uur vertrek optocht o.l.v. Z.D.H. de Stadsprins van Sassendonk.
 3. De volgnummers op een duidelijk zichtbare plaats bevestigen, uw opstellingsplaats is gemarkeerd langs de weg.
 4. Vooraf en tijdens de optocht dient u zich te voegen naar de orders van de optochtcommissie (Het Genootschap), politie en stadswachten.
 5. Groepen c.q. verenigingen met wagens dienen zelf voor voldoende begeleiding van deze wagens te zorgen.
 6. Beslist geen gebruik van alcoholhoudende drank.
 7. 18:00 uur Prijsuitreiking door Z.D.H. de Stadsprins van Sasendonk in de TENT, Grote Kerkplein te Sassendonk.
 8. Prijzengelden :
  Zotten alleen (Remiezot) of max. met nog 2 zotten 1e Prijs € 100,- +
  Gemeente Sassendonk wisselbeker.
  Carnavals verenigingen & overige zotten in groepsverband met of zonder wagens 1e Prijs € 500,-
  2e Prijs € 400,-
  3e Prijs € 300,-
  4e Prijs  € 250,-
  5e Prijs € 200,-
  6e Prijs € 150,-
  7e Prijs € 100,-

  Speciaal voor groepen met veel kinderen wordt een extra prijs uitgereikt  DE LOEI-GOED Trofee + een bedrag van € 75,-.

 9. De sjurie van de optochtcommissie behoudt zich het recht voor prijzen niet uit te keren.
  De 1e tot en met 7e prijs zullen voor de helft bestaan uit geld en de andere helft zal tijdens de prijsuitreiking in HESZ-munten worden uitgekeerd.
  Het prijzengeld zal medio maart 2013 worden overgemaakt op uw rekening.
 10. De Carnavalsvereniging de Eileuvers noch Het Genootschap is aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en derden ontstaan tijdens deelname aan de optocht.
 11. Het Genootschap kan op basis van de carnavaleske en/of technische kwaliteit van de voorstelling, bepalen deelnemers uit te sluiten.
 12. Bij het eindpunt op de Nieuwe Havenbrug mogen geen voertuigen blijven staan. Er mag enkel even gestopt worden om mensen van de wagens af te laten.

 

Kleine Lettertjes;

 • Alle voertuigen dienen WA verzekerd te zijn.
 • Alleen milieuvriendelijke confetti en serpentines.
 • Geen alcohol. Dit om ongelukken, waarvan u later niet meer weet hoe het kwam, te voorkomen.
 • Pollers blijven staan. De doorrijdbreedte is 2.50mtr.
 • De spandraden boven de weg blijven hangen. De doorrijdhoogte is 3.60mtr.
 • Van de wagens wordt verwacht dat zij alle bochten kunnen nemen, zonder te hoeven steken.
 • De bestuurders van voertuigen worden geacht geen deel uit te maken van de groep.
 • U dient het aantal te voeren reclames tevoren op te geven.
 • Voor het voeren van reclame wordt minimaal € 115,- per bedrijf in rekening gebracht.
 • Het meevoeren van levende have is niet toegestaan. (m.u.v. zotten en zottinekes)
 • De prijsuitreiking vindt plaats om 18.00 uur in de tent op het Grote Kerkplein te Sassendonk.

 

Stap 3: Aanmeldformulier voor de optocht.

 

Last modified onSaturday, 15 December 2012 16:15
back to top